FreeBSD mount_smbfs .nsmbrc

Tale je za v arhiv, ker naslednjič bom vedel, da sem stvar že rešil, ampak ne kako…

Torej za avtomatski mount windows share-a iz /etc/fstab je konfiguracija sledeča…
/etc/fstab:
//BACKUP_USER@BACKUP_SERVER/BACKUP_SHARE /back/ar4 smbfs rw,-N 0 0

~/.nsmbrc:
[default]
workgroup=WORKGROUP
[BACKUP_SERVER]
addr=10.10.10.10
[BACKUP_SERVER:BACKUP_USER]
password=geslo