ssh bouncing

Ojla,

danes mi je bilo dovolj skakanja po serverjih, da dosežem server, ki je za tem serverjem. Po malo raziskovanja je tukaj način, kako “bouncnat” na strežnik preko drugega strežnika. spet ~/.ssh/config:

Host secret
ProxyCommand ssh bounce.server.net 'nc secret.siel.si 22'

in potem samo “ssh secret”. Seveda pa imate postavljenega ssh agent, tako da proces steče brez vpisovanja gesla.

Na bounce serverju mora biti instaliran netcat.