Archived entries for iPhone

iPhone – telefon ki dela za operaterje…

Izsek iz telefonskega računa in “before/after” primerjava.

BEFORE iPhone:
Vrednost brez DDV za telefonsko številko: 80,88

AFTER iPhone:
Vrednost brez DDV za telefonsko številko: 167,05

To se zgodi ko ti telefon ne pove za koliko sporočil si napisal SMS, ko te ne sprašuje, če se želiš res povezat na GPRS ipd.

Tako da veselje tudi za operaterje…

več postov kmalu… namreč zunaj, v veliki modri sobi, je mrzlo…

nikoli si nisem mislil, da se bom kdaj SSH-jal na telefon

ssh na iPhone… da o Apachu, BitchX-u in ostalih stvareh ki jih mogoce nisem pripisoval telefonu ne govorim…

tdolg:~ simon$ ssh root@10.254.254.100
root@10.254.254.100's password:
Last login: Fri Oct 5 10:53:02 2007 from 10.254.254.254
# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
root 49 0.7 0.0 274168 1072 p0 Ss 10:53AM 0:00.07 -sh
root 1 0.0 0.0 272956 432 ?? Ss 9:23AM 0:00.53 /sbin/launchd
root 12 0.0 0.0 285564 1488 ?? Ss 9:23AM 0:00.47 /usr/sbin/BTServer
root 13 0.0 0.0 277956 1392 ?? Ss 9:23AM 0:02.92 /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.f
root 15 0.0 0.0 325192 21148 ?? Ss 9:23AM 0:51.93 /System/Library/CoreServices/SpringBoard.a
root 16 0.0 0.0 275084 1456 ?? Ss 9:23AM 0:36.49 /usr/sbin/configd
root 17 0.0 0.0 273396 568 ?? Ss 9:23AM 0:00.07 /usr/libexec/crashreporterd
root 18 0.0 0.0 272968 496 ?? Ss 9:23AM 0:00.04 /usr/sbin/cron
root 19 0.0 0.0 284136 1556 ?? Ss 9:23AM 0:01.01 /System/Library/Frameworks/IAP.framework/S
root 20 0.0 0.0 273696 784 ?? Ss 9:23AM 0:01.01 /usr/sbin/mDNSResponder -launchd
root 21 0.0 0.0 275144 1072 ?? Ss 9:23AM 0:01.17 /usr/libexec/lockdownd
root 22 0.0 0.0 274000 436 ?? Ss 9:23AM 0:03.34 /usr/sbin/syslogd
root 23 0.0 0.0 274168 788 ?? Ss 9:23AM 0:00.07 /bin/sh /etc/hackinit.sh
root 24 0.0 0.0 273576 780 ?? Ss 9:23AM 0:00.09 /usr/libexec/ptpd -t usb
root 25 0.0 0.0 289932 2304 ?? Ss 9:23AM 0:06.40 /usr/sbin/mediaserverd
root 26 0.0 0.0 273456 408 ?? Ss 9:23AM 0:00.33 /usr/sbin/notifyd
root 29 0.0 0.0 272904 364 ?? S 9:23AM 0:00.09 /usr/sbin/PXLdaemon
root 30 0.0 0.0 264644 276 ?? S 9:23AM 0:00.25 /usr/sbin/update
root 34 0.0 0.0 302268 5372 ?? S 9:23AM 0:05.06 /Applications/MobilePhone.app/MobilePhone
root 48 0.0 0.0 273276 760 ?? S 10:53AM 0:00.73 /usr/sbin/sshd -i
root 50 0.0 0.0 272872 332 p0 R+ 10:53AM 0:00.02 ps aux

# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/disk0s1 307200 195192 108936 65% /
devfs 18 18 0 100% /dev
/dev/disk0s2 3657400 2809748 847652 77% /private/var

Tole so mi neki prnesl, mnda je telefon

Za klicat bo…

iPhoneCopyright © 2004–2009. All rights reserved.

RSS Feed. This blog is proudly powered by Wordpress and uses Modern Clix, a theme by Rodrigo Galindez.